22.7 C
Pune
Wednesday, March 22, 2023

कलिंगड बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कलिंगड दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 18/03/2023 श्रीरामपूर --- क्विंटल 37 800 1200 1000 पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 6000 7000 6500 17/03/2023 पुणे-मांजरी --- क्विंटल 15 800 800 800 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 6785 700 1300 1000 श्रीरामपूर --- क्विंटल 33 800 1000 900 सोलापूर लोकल क्विंटल 170 500 2700 1500 नाशिक लोकल क्विंटल 320 500 1000 700 सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 300 500 1400 900 पुणे लोकल क्विंटल 461 500 800 700 पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 235 500 800 650 16/03/2023 पुणे-मांजरी --- क्विंटल 15 800 800 800 औरंगाबाद --- क्विंटल 460 800 1000 900 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 7700 600 1200 900 श्रीरामपूर --- क्विंटल 32 800 1000 900 अकलुज लोकल क्विंटल 13 300 600 500 सोलापूर लोकल क्विंटल 353 1000 2500 2000 नाशिक लोकल क्विंटल 190 400 900 700 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1000 900 सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 260 400 1300 800 पुणे लोकल क्विंटल 875 500 1000 800 पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 645 500 1300 900 15/03/2023 पुणे-मांजरी --- क्विंटल 20 8000 8000 8000 औरंगाबाद --- क्विंटल 376 1600 2000 1800 मुंबई...

कांदा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 17/03/2023 कोल्हापूर --- क्विंटल 5278 400 1200 800 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 9420 800 1300 1050 खेड-चाकण --- क्विंटल 600 800 1300 1100 मंगळवेढा --- क्विंटल 223 200 1010 860 राहता --- क्विंटल 2984 200 1200 750 जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8732 500 1510 1000 सोलापूर लाल क्विंटल 58666 100 1350 500 येवला लाल क्विंटल 8000 200 902 650 येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 200 961 700 लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 1804 351 900 780 लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 2500 400 1125 800 जळगाव लाल क्विंटल 1066 250 912 575 उस्मानाबाद लाल क्विंटल 327 250 1000 625 सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1456 200 900 750 कळवण लाल क्विंटल 3200 200 1020 750 संगमनेर लाल क्विंटल 11550 200 1351 775 मनमाड लाल क्विंटल 5000 100 899 600 श्रीरामपूर लाल क्विंटल 443 200 900 700 पिंपळगाव(ब) -...

सोयाबिन बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 17/03/2023 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 100 3000 5136 5000 औरंगाबाद --- क्विंटल 7 4500 4800 4650 कारंजा --- क्विंटल 1800 4500 5150 4965 तुळजापूर --- क्विंटल 60 5000 5100 5050 राहता --- क्विंटल 35 4940 5060 5000 सोलापूर लोकल क्विंटल 96 4965 5115 5065 नागपूर लोकल क्विंटल 292 4500 5100 4950 हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4835 5140 4987 अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 13 3561 4881 4226 लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 90 4551 5211 5125 जालना पिवळा क्विंटल 1449 4600 5050 5000 अकोला पिवळा क्विंटल 429 4500 5070 5025 चिखली पिवळा क्विंटल 691 4550 4935 4740 बीड पिवळा क्विंटल 161 4501 5051 4924 वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 4450 5100 4800 वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4850 5000 4900 उमरेड पिवळा क्विंटल 972 4000 5250 5100 भोकर पिवळा क्विंटल 119 4420 4949 4685 हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 193 4750 4950 4850 मलकापूर पिवळा क्विंटल 225 4646 5050 4955 गेवराई पिवळा क्विंटल 84 4492 4911 4700 परतूर पिवळा क्विंटल 15 4900 5050 5000 नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 5011 5011 5011 तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4960 5100 5030 केज पिवळा क्विंटल 128 4881 5005 4950 अहमहपूर पिवळा क्विंटल 600 4900 5140 5020 चाकूर पिवळा क्विंटल 98 4467 5150 4986 मुरुम पिवळा क्विंटल 120 4502 4950 4726 उमरगा पिवळा क्विंटल 7 4341 4800 4750 पुर्णा पिवळा क्विंटल 55 4900 5070 5050 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 129 4000 4900 4600 काटोल पिवळा क्विंटल 47 4551 5000 4780 सोनपेठ पिवळा क्विंटल 10 5000 5000 5000 16/03/2023 लासलगाव --- क्विंटल 145 3100 5175 5140 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 150 3000 5101 4996 शहादा --- क्विंटल 24 5040 5040 5040 नांदेड --- क्विंटल 355 4800 5025 4900 माजलगाव --- क्विंटल 194 4000 4941 4900 सिन्नर -...

कापूस बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कापूस दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/03/2023 सावनेर --- क्विंटल 3500 7500 7550 7525 मनवत --- क्विंटल 2100 6800 7930 7810 किनवट --- क्विंटल 54 7200 7400 7300 राळेगाव --- क्विंटल 530 7300 7700 7600 भद्रावती --- क्विंटल 245 7700 7750 7725 आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 821 7700 7800 7750 अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 35 7800 8088 7944 उमरेड लोकल क्विंटल 220 7200 7580 7500 देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 6500 7655 7500 वरोरा लोकल क्विंटल 364 7000 7771 7400 वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 200 7000 7750 7550 काटोल लोकल क्विंटल 95 7000 7700 7550 सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 7700 7880 7800 15/03/2023 सावनेर --- क्विंटल 4000 7500 7600 7550 मनवत --- क्विंटल 2650 7000 8005 7900 किनवट --- क्विंटल 43 7200 7300 7250 राळेगाव --- क्विंटल 3090 7500 7880 7700 भद्रावती --- क्विंटल 283 7200 7800 7500 समुद्रपूर --- क्विंटल 703 7500 7850 7700 वडवणी --- क्विंटल 87 7300 7600 7550 हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 7250 7625 7600 आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1083 7700 7800 7750 पारशिवनी एच-४...

कांदा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/03/2023 कोल्हापूर --- क्विंटल 4286 400 1200 800 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 11265 800 1300 1050 सातारा --- क्विंटल 556 800 1300 1050 सोलापूर लाल क्विंटल 67689 100 1400 500 येवला लाल क्विंटल 12000 200 876 575 धुळे लाल क्विंटल 3806 100 810 600 लासलगाव...

सोयाबिन बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 15/03/2023 लासलगाव --- क्विंटल 238 3399 5200 5151 औरंगाबाद --- क्विंटल 7 4500 4900 4700 माजलगाव --- क्विंटल 469 4500 4975 4900 राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 4052 4900 4500 पाचोरा --- क्विंटल 140 4825 4890 4855 सिल्लोड --- क्विंटल 4 5000 5000 5000 उदगीर --- क्विंटल 4200 5100 5167 5133 कारंजा --- क्विंटल 3500 4350 5115 4940 श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 4900 5000 4950 तुळजापूर --- क्विंटल 45 5000 5100 5050 राहता --- क्विंटल 13 4901 4981 4950 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 57 4801 5189 5130 सोलापूर लोकल क्विंटल 69 3910 5080 4900 अमरावती लोकल क्विंटल 675 4750 4950 4850 नागपूर लोकल क्विंटल 686 4500 5100 4950 हिंगोली लोकल क्विंटल 645 4900 5133 5016 कोपरगाव लोकल क्विंटल 41 4500 5039 4975 मेहकर लोकल क्विंटल 960 4050 5050 4700 लाखंदूर लोकल क्विंटल 14 4350 4500 4425 लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 118 3500 5031 5001 लातूर पिवळा क्विंटल 7120 4940 5370 5200 जालना पिवळा क्विंटल 2896 4400 5050 5000 अकोला पिवळा क्विंटल 2573 4400 5045 4900 मालेगाव पिवळा क्विंटल 26 4780 4961 4939 चिखली पिवळा क्विंटल 510 4650 4920 4785 हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1563 4200 5050 4615 बीड पिवळा क्विंटल 108 4800 5000 4898 वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4625 5025 4900 उमरेड पिवळा क्विंटल 1500 4000 5150 5050 हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 184 4750 4900 4825 जिंतूर पिवळा क्विंटल 67 4700 5001 4975 अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 205 4500 4900 4775 मलकापूर पिवळा क्विंटल 410 4700 5000 4900 वणी पिवळा क्विंटल 115 4840 4990 4900 गेवराई पिवळा क्विंटल 102 4400 4925 4650 परतूर पिवळा क्विंटल 35 4950 5035 5016 देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 4000 4900 4500 वरोरा पिवळा क्विंटल 308 4500 5000 4700 तासगाव पिवळा क्विंटल 35 4980 5340 5180 केज पिवळा क्विंटल 147 4800 5050 5000 अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1200 4900 5180 5040 मुखेड पिवळा क्विंटल 12 5100 5175 5150 मुरुम पिवळा क्विंटल 55 4800 4950 4875 नांदूरा पिवळा क्विंटल 650 4100 4965 4965 राजूरा पिवळा क्विंटल 18 4925 4925 4925 भद्रावती पिवळा क्विंटल 6 4800 4800 4800 काटोल पिवळा क्विंटल 109 4401 5030 4850 सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 950 4800 5150 5050 14/03/2023 लासलगाव --- क्विंटल 304 3001 5158 5070 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 301 3000 5091 5000 शहादा --- क्विंटल 13 5000 5081 5052 बार्शी --- क्विंटल 233 4500 5050 5000 औरंगाबाद --- क्विंटल 8 4500 4850 4675 माजलगाव --- क्विंटल 565 4500 4975 4900 चंद्रपूर --- क्विंटल 366 4600 4910 4800 राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 49 4800 4900 4850 पाचोरा --- क्विंटल 95 4800 4930 4851 उदगीर --- क्विंटल 5544 5100 5162 5131 कारंजा --- क्विंटल 4000 4755 5080 5005 श्रीरामपूर --- क्विंटल 26 3500 5000 4250 लासूर स्टेशन --- क्विंटल 26 4500 4700 4650 परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 700 4700 5082 5031 कन्न्ड --- क्विंटल 5 4351 4555 4456 मुदखेड --- क्विंटल 30 4900 5050 5000 तुळजापूर --- क्विंटल 45 5000 5100 5050 मोर्शी --- क्विंटल 12 4700 4800 4750 मालेगाव...

कांदा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 15/03/2023 कोल्हापूर --- क्विंटल 5519 400 1400 800 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 11981 800 1300 1050 खेड-चाकण --- क्विंटल 9000 800 1400 1100 श्रीरामपूर --- क्विंटल 542 100 1051 700 सातारा --- क्विंटल 300 800 1200 1000 मंगळवेढा --- क्विंटल 282 200 950 850 कराड हालवा क्विंटल 249 500 1400 1400 सोलापूर लाल क्विंटल 80605 100 1450 600 येवला लाल क्विंटल 23000 150 830 550 येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 12000 200 860 550 धुळे लाल क्विंटल 1331 100 1050 920 लासलगाव लाल क्विंटल 14000 400 1001 800 लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 2085 400 1001 800 लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 3600 400 1104 750 जळगाव लाल क्विंटल 1619 300 750 562 मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 25000 250 990 775 नागपूर लाल क्विंटल 2900 700 1100 1000 सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 2269 200 940 750 संगमनेर लाल क्विंटल 12363 125 1400 763 चाळीसगाव लाल क्विंटल 900 100 740 620 मनमाड लाल क्विंटल 7000 100 851 600 सटाणा लाल क्विंटल 16015 120 935 700 कोपरगाव लाल क्विंटल 5480 400 990 800 श्रीरामपूर लाल क्विंटल 471 200 1050 650 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 10151 350 1000 690 पारनेर लाल क्विंटल 19643 200 1200 750 साक्री लाल क्विंटल 14765 300 900 700 भुसावळ लाल क्विंटल 106 1000 1000 1000 वैजापूर लाल क्विंटल 13492 250 855 700 देवळा लाल क्विंटल 8000 150 900 725 उमराणे लाल क्विंटल 18500 351 1002 700 अमरावती-...

कापूस बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कापूस दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 13/03/2023 भद्रावती --- क्विंटल 345 7150 7710 7405 पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7350 7550 7450 अकोला लोकल क्विंटल 60 7780 7780 7780 उमरेड लोकल क्विंटल 321 7400 7700 7600 देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7500 7740 7600 काटोल लोकल क्विंटल 88 7000 7750 7550 हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 7200 7300 7250 12/03/2023 भद्रावती --- क्विंटल 4 7600 7600 7600 वडवणी --- क्विंटल 47 7300 7600 7510 कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 996 7000 7600 7300 वरोरा लोकल क्विंटल 716 7000 7771 7400 काटोल लोकल क्विंटल 85 7000 7750 7550 मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 110 7300 7500 7400 नरखेड नं. १ क्विंटल 160 7700 7800 7750 भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 7400 7700 7550 11/03/2023 मनवत --- क्विंटल 4220 7100 7785 7700 भद्रावती --- क्विंटल 142 7100 7650 7375 वडवणी --- क्विंटल 160 7400 7600 7500 सिरोंचा --- क्विंटल 67 7300 7700 7450 हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम...

कांदा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 13/03/2023 कोल्हापूर --- क्विंटल 9092 400 1300 800 औरंगाबाद --- क्विंटल 1710 325 825 575 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 20051 700 1300 1000 सातारा --- क्विंटल 411 900 1300 1100 मंगळवेढा --- क्विंटल 536 250 1100 900 कराड हालवा क्विंटल 99 800 1100 1100 सोलापूर लाल क्विंटल 77365 100 1600 700 येवला लाल क्विंटल 25000 200 874 600 धुळे लाल क्विंटल 288 100 1100 700 लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 3000 430 1001 800 लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 3500 400 1126 775 नागपूर लाल क्विंटल 1500 800 1200 1100 सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1585 200 911 700 राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4065 100 1100 700 कळवण लाल क्विंटल 6000 200 1075 750 चाळीसगाव लाल क्विंटल 12000 100 780 650 चांदवड लाल क्विंटल 13000 300 926 750 मनमाड लाल क्विंटल 10000 200 921 650 श्रीरामपूर लाल क्विंटल 880 200 900 700 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 12471 400 975 725 साक्री लाल क्विंटल 4375 300 1075 800 वैजापूर लाल क्विंटल 1163 200 1000 700 देवळा लाल क्विंटल 8250 100 955 775 सांगली...

सोयाबिन बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 13/03/2023 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 200 3000 5125 5000 कारंजा --- क्विंटल 4000 4975 5130 5075 मुदखेड --- क्विंटल 3 5100 5200 5150 धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 4800 4800 4800 सोलापूर लोकल क्विंटल 27 4300 5145 5000 अमरावती लोकल क्विंटल 5004 4750 4950 4850 लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 4410 4710 4560 नागपूर पांढरा क्विंटल 114 4650 5011 4920 लातूर पिवळा क्विंटल 5798 4930 5233 5100 अकोला पिवळा क्विंटल 4457 4400 5070 4850 चिखली पिवळा क्विंटल 490 4600 4900 4750 वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4750 5050 4850 वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 900 4650 5050 4850 हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 248 4250 5000 4850 मलकापूर पिवळा क्विंटल 280 4775 5000 4955 परतूर पिवळा क्विंटल 40 4880 5050 4925 गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5150 5200 5150 देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4700 4800 4800 मुखेड पिवळा क्विंटल 11 4800 5200 5200 मुरुम पिवळा क्विंटल 131 4701 4900 4801 पालम पिवळा क्विंटल 24 4950 5100 5000 उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200 राजूरा पिवळा क्विंटल 212 4840 5030 4975 काटोल पिवळा क्विंटल 51 4830 5000 4950 सोनपेठ पिवळा क्विंटल 146 4900 5085 5000 12/03/2023 सिल्लोड --- क्विंटल 24 5000 5100 5100 शिरुर --- क्विंटल 23 4500 5000 4800 वरोरा पिवळा क्विंटल 102 4700 4950 4800 दिंडोरी पिवळा क्विंटल 15 4800 5000 4931 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 272 4000 4850 4700 भिवापूर पिवळा क्विंटल 210 4500 5100 4800 काटोल पिवळा क्विंटल 87 4300 5040 4850 आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 84 4525 4950 4775 11/03/2023 येवला --- क्विंटल 19 4051 4985 4875 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 322 3000 5140 5100 माजलगाव --- क्विंटल 562 4000 4994 4900 राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 42 4800 4950 4875 पाचोरा --- क्विंटल 75 4860 4900 4871 श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 4700 5000 4875 परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 675 4900 5135 5100 शिरुर --- क्विंटल 10 4900 5000 5000 कन्न्ड --- क्विंटल 1 4000 4000 4000 तुळजापूर --- क्विंटल 50 5050 5050 5050 राहता --- क्विंटल 15 4900 5065 5000 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 102 3880 5188 5100 सोलापूर लोकल क्विंटल 58 4900 5100 5030 अमरावती लोकल क्विंटल 3624 4800 5050 4925 अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4800 5000 5000 हिंगोली लोकल क्विंटल 700 4800 5151 4975 कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 4300 5069 5011 कर्जत...

Recent Posts

हवामान

Pune
broken clouds
22.7 ° C
22.7 °
22.7 °
58 %
3.2kmh
66 %
Wed
22 °
Thu
32 °
Fri
33 °
Sat
34 °
Sun
34 °