शेतमाल : कलिंगड
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2023
श्रीरामपूर क्विंटल 37 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 6000 7000 6500
17/03/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 800 800 800
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 6785 700 1300 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 33 800 1000 900
सोलापूर लोकल क्विंटल 170 500 2700 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 320 500 1000 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 300 500 1400 900
पुणे लोकल क्विंटल 461 500 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 235 500 800 650
16/03/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 800 800 800
औरंगाबाद क्विंटल 460 800 1000 900
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 7700 600 1200 900
श्रीरामपूर क्विंटल 32 800 1000 900
अकलुज लोकल क्विंटल 13 300 600 500
सोलापूर लोकल क्विंटल 353 1000 2500 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 190 400 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1000 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 260 400 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 875 500 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 645 500 1300 900
15/03/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 8000 8000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 376 1600 2000 1800
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 9230 600 1200 900
श्रीरामपूर क्विंटल 33 800 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 25 300 500 400
सोलापूर लोकल क्विंटल 123 500 3500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 340 400 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 870 800 1200 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 400 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 980 500 1000 800
14/03/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 800 800 800
औरंगाबाद क्विंटल 346 500 800 650
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 10850 600 1200 900
सोलापूर लोकल क्विंटल 143 500 3000 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 460 400 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 609 1000 1200 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 220 400 1200 700
पुणे लोकल क्विंटल 1169 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 270 600 1000 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
13/03/2023
औरंगाबाद क्विंटल 175 800 1000 900
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 2135 700 1300 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 32 800 1000 900
नवापूर क्विंटल 3 1200 1200 1200
अकलुज लोकल क्विंटल 18 300 650 500
सोलापूर लोकल क्विंटल 248 500 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 460 400 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 579 700 1000 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 400 1300 700
पुणे लोकल क्विंटल 1024 500 2000 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 170 600 800 700
12/03/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 800 800 800
औरंगाबाद क्विंटल 147 600 900 750
श्रीरामपूर क्विंटल 34 800 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 17 300 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 618 700 1000 850
पुणे लोकल क्विंटल 2014 500 1500 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 242 500 800 650
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
11/03/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 800 1000 900
औरंगाबाद क्विंटल 319 600 1000 800
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 6710 600 1200 900
श्रीरामपूर क्विंटल 31 800 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 13 300 500 400
सोलापूर लोकल क्विंटल 180 500 2800 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 678 600 900 750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 620 400 1300 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 405 500 800 650