LATEST ARTICLES

कापूस बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कापूस दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 22/03/2023 घणसावंगी ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 6600 7900 7700 देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 7500 7800 7700 वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 400 7300 7750 7550 21/03/2023 सेलु --- क्विंटल 1955 6480 7865 7760 राळेगाव --- क्विंटल 4450 7400 7800 7700 भद्रावती --- क्विंटल 210 7600 7750 7675 हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7100 7550 7550 आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब...

कांदा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 22/03/2023 कोल्हापूर --- क्विंटल 7159 400 1300 800 मंगळवेढा --- क्विंटल 78 250 1100 1000 लासलगाव लाल क्विंटल 11718 400 1014 700 लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 2275 300 800 671 लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 10600 400 1038 700 उस्मानाबाद लाल क्विंटल 923 225 600 410 सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1512 200 1000 700 मनमाड लाल क्विंटल 5000 200 806 600 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 9370 400 955 700 पारनेर लाल क्विंटल 18209 200 1300 850 भुसावळ लाल क्विंटल 64 1000 1000 1000 पुणे लोकल क्विंटल 12872 500 1100 800 पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 55 800 800 800 पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13725 360 1054 750 लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3240 600 1106 1000 लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 255 651 1076 800 लासलगाव -...

सोयाबिन बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 22/03/2023 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 163 3000 5116 5000 राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 13 4751 5100 4900 राहता --- क्विंटल 39 4676 5071 4880 लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 76 4800 5135 5100 लातूर पिवळा क्विंटल 14788 5000 5261 5150 पैठण पिवळा क्विंटल 4 4621 4621 4621 केज पिवळा क्विंटल 803 5051 5252 5100 सोनपेठ पिवळा क्विंटल 270 4875 5121 4998 21/03/2023 लासलगाव --- क्विंटल 340 3000 5177 5140 लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 160 3000 5125 5000 औरंगाबाद --- क्विंटल 16 4646 4851 4748 राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 12 4801 4852 4825 पाचोरा --- क्विंटल 75 4910 4960 4940 सिल्लोड --- क्विंटल 9 4900 5000 5000 श्रीगोंदा --- क्विंटल 20 4300 4300 4300 श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 4700 4700 4700 लासूर स्टेशन --- क्विंटल 10 4300 4600 4500 तुळजापूर --- क्विंटल 60 5000 5100 5050 मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 160 4800 5000 4900 राहता --- क्विंटल 16 5000 5076 5050 धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4500 4500 4500 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 179 4300 5300 5250 गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4800 4900 4850 सोलापूर लोकल क्विंटल 74 4500 5195 5000 परभणी लोकल क्विंटल 150 5000 5100 5050 नागपूर लोकल क्विंटल 457 4450 5040 4893 मनमाड लोकल क्विंटल 3 4200 5090 4842 कोपरगाव लोकल क्विंटल 68 4631 5089 4911 लासलगाव -...

लाल मिरचीला दराचा ठसका

देशात यंदा मिरची उत्पादन घटले. गेल्यावर्षीप्रमाणं यंदाही तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये मिरची पिकावर तुडतुड्यामुळे पिकाचे मोठे नुकसान झाले. उत्पादकता जवळपास ५० ते ६०...

हरभरा दर वाढू शकतात

नाफेडने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात हमीभावाने हरभरा खरेदी सुरु केली. पण सध्या हरभरा खरेदीची गती कमी आहे. नाफेडने या चार राज्यांमध्ये आतापर्यंत १ लाख...