LATEST ARTICLES

वृक्षांच्या बियांपासून बीज गोळे बनवणे कार्यशाळा

नेहरूनगर गुलाब पुष्प उद्यान येथे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व उदयन शालिनी प्रोग्राम यांच्या संयुक्त विद्यमाने बीज गोळे बनवणे कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी  महानगरपालिकेचे उद्यान...

हरभरा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : हरभरा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 27/05/2023 पुणे --- क्विंटल 38 5400 5900 5650 26/05/2023 शहादा --- क्विंटल 73 4651 8190 7751 पुणे --- क्विंटल 37 5400 5800 5600 दोंडाईचा --- क्विंटल 24 3200 7300 7000 बार्शी -वैराग --- क्विंटल 18 4661 4700 4700 पैठण --- क्विंटल 2 4390 4390 4390 उदगीर --- क्विंटल 375 4400 4980 4690 भोकर --- क्विंटल 7 4200 4419 4310 हिंगोली --- क्विंटल 300 4400 4741 4570 कारंजा --- क्विंटल 1000 4555 4725 4670 श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 4300 4700 4600 वैजापूर --- क्विंटल 22 4200 4565 4500 आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 165 4200 4670 4600 राहता --- क्विंटल 3 4660 4660 4660 जळगाव बोल्ड क्विंटल 12 5475 5475 5475 जळगाव चाफा क्विंटल 8 4475 4475 4475 चिखली चाफा क्विंटल 600 4270 4600 4435 वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4340 4690 4500 धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 3100 4300 4645 4550 सोलापूर गरडा क्विंटल 28 3800 4805 4755 अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 240 4500 4800 4600 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 4 4101 6161 5500 कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 15 4500 4500 4500 गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 4500 4570 4548 वैजापूर काबुली क्विंटल 1 6105 6105 6105 तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4650 4650 4650 भंडारा काट्या क्विंटल 38 4500 4800 4600 धर्माबाद लाल क्विंटल 110 4400 4755 4600 येवला लाल क्विंटल 16 4200 6150 5900 बीड लाल क्विंटल 28 4550 4650 4600 हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 131 4550 4600 4575 शेवगाव लाल क्विंटल 4 4600 4600 4600 दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 4400 4451 4451 केज लाल क्विंटल 60 4000 4650 4500 मंठा लाल क्विंटल 5 4001 4700 4001 औसा लाल क्विंटल 235 4501 4801 4740 मुखेड लाल क्विंटल 6 4800 4800 4800 मुरुम लाल क्विंटल 60 4601 4725 4663 पालम लाल क्विंटल 25 4350 4500 4400 उमरखेड लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450 उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4400 4500 4450 आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 102 4420 4675 4525 जालना लोकल क्विंटल 318 4000 4760 4700 अकोला लोकल क्विंटल 1101 4200 4690 4575 अमरावती लोकल क्विंटल 2598 4450 4675 4562 लासलगाव लोकल क्विंटल 23 3800 6356 6300 यवतमाळ लोकल क्विंटल 207 4150 4790 4470 आर्वी लोकल क्विंटल 148 4000 4630 4500 नागपूर लोकल क्विंटल 1020 4400 4700 4625 हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1728 3700 4700 4215 मुंबई लोकल क्विंटल 528 5000 6000 5500 वर्धा लोकल क्विंटल 153 4375 4690 4500 मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 650 4425 4750 4615 अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 200 4400 4650 4500 वणी लोकल क्विंटल 105 4305 4550 4400 कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 4591 4611 4600 गेवराई लोकल क्विंटल 21 4300 4611 4450 परतूर लोकल क्विंटल 12 4700 4730 4711 नांदगाव लोकल क्विंटल 8 3401 6202 4601 अहमहपूर लोकल क्विंटल 183 4200 4875 4537 लोहा लोकल क्विंटल 7 4202 4700 4511 कळमेश्वर लोकल क्विंटल 155 4300 4750 4500 काटोल लोकल क्विंटल 135 4375 4670 4550 सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 500 4350 4750 4530 देवळा लोकल क्विंटल 2 4390 4500 4500 दुधणी लोकल क्विंटल 125 4700 5125 4900 देवणी लोकल क्विंटल 11 4850 9510 9355 25/05/2023 शहादा --- क्विंटल 163 4400 8346 7601 पुणे --- क्विंटल 36 5400 5800 5600 दोंडाईचा --- क्विंटल 22 4000 7815 7000 बार्शी --- क्विंटल 45 4700 4750 4726 माजलगाव --- क्विंटल 66 4100 4550 4400 चंद्रपूर --- क्विंटल 6 4890 4890 4890 नंदूरबार --- क्विंटल 151 3700 8051 6325 चाळीसगाव --- क्विंटल 4 4200 4400 4250 मनमाड --- क्विंटल 13 3780 6301 6295 उदगीर --- क्विंटल 557 4400 4930 4665 भोकर --- क्विंटल 3 4249 4353 4300 कारंजा --- क्विंटल 1100 4320 4680 4480 श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 4350 4600 4500 करमाळा --- क्विंटल 11 4300 4525 4401 मंगळवेढा --- क्विंटल 1 4710 4710 4710 मोर्शी --- क्विंटल 296 4500 4650 4575 राजूरा --- क्विंटल 53 4405 4555 4512 जळगाव चाफा क्विंटल 8 4450 4500 4500 चिखली चाफा क्विंटल 295 4301 4611 4456 मलकापूर चाफा क्विंटल 215 4100 4575 4410 शिरपूर चाफा क्विंटल 11 4400 4652 4635 बारामती गरडा क्विंटल 74 3700 4560 4550 औरंगाबाद गरडा क्विंटल 2 4500 4500 4500 धुळे हायब्रीड क्विंटल 52 3200 4640 4200 अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 22 4600 4600 4600 शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 77 6825 8000 7600 कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5200 5500 5300 गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 4514 5550 4798 भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 53 6000 6130 6065 जालना काबुली क्विंटल 4 5400 5400 5400 जळगाव काबुली क्विंटल 18 6250 6300 6300 शिरपूर काबुली क्विंटल 1 4599 4599 4599 तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4666 4666 4666 भंडारा काट्या क्विंटल 2 4400 4400 4400 येवला लाल क्विंटल 11 5000 6250 6100 जळगाव लाल क्विंटल 13 6200 6200 6200 बीड लाल क्विंटल 1 4600 4600 4600 हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4600 4650 4625 वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 75 4500 4600 4550 केज लाल क्विंटल 20 4301 4601 4551 औसा लाल क्विंटल 411 4311 4796 4718 चाकूर लाल क्विंटल 13 3700 4600 4390 औराद शहाजानी लाल क्विंटल 42 4800 4871 4835 कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 111 4200 4850 4701 उमरखेड लाल क्विंटल 290 4400 4500 4450 भिवापूर लाल क्विंटल 570 4300 4655 4475 मांढळ लाल क्विंटल 273 4116 4500 4375 आष्टी-...

कांदा बाजारभाव अपडेट

0
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 27/05/2023 खेड-चाकण --- क्विंटल 3450 600 1000 800 पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 500 1000 750 पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 800 800 800 पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 292 200 700 450 कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400 लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7340 300 1200 825 26/05/2023 कोल्हापूर --- क्विंटल 4325 400 1200 800 अकोला --- क्विंटल 337 300 800 700 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 12553 400 1100 750 खेड-चाकण --- क्विंटल 125 500 900 700 दौंड-केडगाव --- क्विंटल 3980 200 1200 800 मंगळवेढा --- क्विंटल 33 200 900 650 राहता --- क्विंटल 3662 150 1105 750 हिंगणा --- क्विंटल 1 1200 1200 1200 जुन्नर - नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 38 200 900 500 जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11954 500 1400 1000 परांडा फुरसुंगी क्विंटल 1200 100 700 250 सोलापूर लाल क्विंटल 22638 100 1600 800 धुळे लाल क्विंटल 78 100 580 425 जळगाव लाल क्विंटल 918 250 700 600 भुसावळ लाल क्विंटल 400 500 500 500 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 648 200 1300 750 सांगली -फळे...

केंद्र सरकार करणार पिकांचा डिजिटल सर्व्हे

पिकांच्या नोंदीसाठी केंद्र सरकारच्यावतीने डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली आता सहा राज्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. केंद्राने गुरुवारी डिजिटल पीक सर्वेक्षण सुरू...

नाफेडतर्फे होणार 3 लाख क्विंटल कांदा खरेदी : डॉ. भारती पवार

गतवर्षी एप्रिलमध्ये सोळा तारखेला उन्हाळ कांद्याची खरेदी सुरू झाली. यंदा एक महिना उलटून गेल्यानंतरही खरेदी सुरू झालेली नसल्याने त्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.नाफेडमार्फत उन्हाळ...