शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2022
खेड-चाकण क्विंटल 126 2000 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3065 4000 3535
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 161 1000 2500 1750
20/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 236 500 2000 1000
औरंगाबाद क्विंटल 46 2500 4500 3700
खेड-चाकण क्विंटल 168 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 2000 4000 3000
सातारा क्विंटल 93 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 84 300 2700 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4800 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3565 4000 3735
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 50 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1980 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 334 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 500 3500 4500 4250
पेन लोकल क्विंटल 246 4400 4600 4400
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 665 3000 3500 3200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1306 3600 4400 4000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 3000 3500 3200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 20 2000 3000 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 30 1500 4000 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 370 2500 3000 2875
कराड वैशाली क्विंटल 87 1000 1500 1500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 49 1500 1500 1500
19/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 401 1000 3000 1700
पुणे-मांजरी क्विंटल 350 2300 3600 2700
औरंगाबाद क्विंटल 51 3500 4000 3750
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 2706 500 3500 2500
संगमनेर क्विंटल 440 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 112 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 29 2500 3500 3000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 41930 505 4255 3305
सातारा क्विंटल 32 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 133 400 3100 1700
राहता क्विंटल 27 1500 3000 2300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4400
दिंडोरी हायब्रीड क्विंटल 1373 300 800 601
दिंडोरी-वणी हायब्रीड क्विंटल 3266 300 850 750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 2055 3000 2525
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 1242 800 3500 2150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 3000 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 410 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 3000 4000 3750
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4200 3100
कामठी लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 570 3000 3500 3250
मुंबई नं. १ क्विंटल 2548 4000 4800 4400
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 3000 3500 3200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 715 400 4900 1500
नागपूर वैशाली क्विंटल 800 2000 3000 2750
कराड वैशाली क्विंटल 36 2500 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 26 2000 2000 2000
18/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 214 1000 4000 2300
औरंगाबाद क्विंटल 40 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 640 1000 2000 1500
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 3130 500 3000 2000
संगमनेर क्विंटल 20 500 2750 1625
खेड-चाकण क्विंटल 192 3000 4000 3500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 45965 305 3655 2505
घोटी क्विंटल 24 1800 1900 1850
सातारा क्विंटल 104 2500 4000 3200
राहता क्विंटल 25 2000 4000 3000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 69 500 3500 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4400
दिंडोरी हायब्रीड क्विंटल 1702 200 651 551
दिंडोरी-वणी हायब्रीड क्विंटल 1743 200 750 550
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 3535 4000 3715
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 2000 2400 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 2009 1500 4000 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 264 1000 2500 1750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 350 2000 3500 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 1739 4000 5000 4500
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4500 3200
कामठी लोकल क्विंटल 27 2500 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 590 2600 2800 2700
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 56 2500 3500 2800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 392 400 3000 1800
कराड वैशाली क्विंटल 60 2000 3000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 56 1500 1500 1500
17/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 290 1000 4500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 351 3200 4100 3600
औरंगाबाद क्विंटल 54 1000 3500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 454 1500 2500 2000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 2950 500 3000 2250
संगमनेर क्विंटल 300 500 3000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 27 3500 4500 4000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 50903 255 3555 2605
घोटी क्विंटल 33 1800 2000 1900
सातारा क्विंटल 27 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 100 900 4200 2900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
दिंडोरी हायब्रीड क्विंटल 1801 150 575 451
दिंडोरी-वणी हायब्रीड क्विंटल 2207 100 615 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 1672 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 347 1500 2500 2000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 416 2000 3750 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 750 4000 4500 4350
पेन लोकल क्विंटल 225 3800 4000 3800
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 5500 3500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 10 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 18 3500 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2416 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 4200 4500 4400
सोलापूर वैशाली क्विंटल 104 400 3500 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 60 1500 3500 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 3000 3500 3350
कराड वैशाली क्विंटल 36 2000 2500 2500
16/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 110 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 427 2700 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 34 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 80 1500 2500 2000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 2706 500 4000 3250
संगमनेर क्विंटल 440 2500 3000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 30 800 1500 1150
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 9659 755 3755 3005
सातारा क्विंटल 63 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 57 700 4500 3000
राहता क्विंटल 23 1000 4000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3173 350 4500 2500
दिंडोरी हायब्रीड क्विंटल 1498 200 671 600
दिंडोरी-वणी हायब्रीड क्विंटल 1029 200 735 575
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3525 4000 3705
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 64 2400 2800 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 2436 1500 5000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 192 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 608 2000 3750 3000
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 5000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 20 3500 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 158 3000 3500 3250
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 16 4000 4500 4250
कराड वैशाली क्विंटल 54 2000 2500 2500
फलटण वैशाली क्विंटल 40 1250 3750 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 52 1500 1500 1500
15/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 255 100 4500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 388 2700 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 46 2000 4000 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 460 1500 2500 2000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 2300 500 4500 4000
संगमनेर क्विंटल 265 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 176 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1000 1400 1200
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 19729 755 4305 3305
घोटी क्विंटल 30 1800 2000 1900
सातारा क्विंटल 40 1500 3000 2250
मंगळवेढा क्विंटल 59 600 3500 2600
राहता क्विंटल 9 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2992 400 5000 3000
दिंडोरी हायब्रीड क्विंटल 1363 400 851 751
दिंडोरी-वणी हायब्रीड क्विंटल 1816 300 971 850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4070 4500 4330
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 2400 2800 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 255 1000 3000 2000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 540 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 800 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 2129 3000 4200 3600
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 5000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 3600 3400
पनवेल नं. १ क्विंटल 522 4500 5000 4850
सोलापूर वैशाली क्विंटल 446 400 4000 1500
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 1500 3000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 2000 3000 2750
कराड वैशाली क्विंटल 39 3000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 25 1000 3325 1850
14/10/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 341 2700 4500 3600
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 1980 500 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 120 500 3000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 114 1500 3000 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 30 800 1500 1150
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 36998 755 4375 3255
मंगळवेढा क्विंटल 83 500 2600 2000
राहता क्विंटल 22 1000 3200 2100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3800
दिंडोरी हायब्रीड क्विंटल 1484 300 801 701
दिंडोरी-वणी हायब्रीड क्विंटल 1578 300 801 675
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 3055 3500 3325
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 2163 1200 3500 2350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2500 3000 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 455 1000 3000 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 250 900 2000 1400
पेन लोकल क्विंटल 219 3600 3800 3600
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 414 2400 2800 2600
मुंबई नं. १ क्विंटल 1873 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 235 3000 3500 3200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 43 2000 3200 2600
सोलापूर वैशाली क्विंटल 435 1000 4000 2300
जळगाव वैशाली क्विंटल 50 1500 2500 2000
फलटण वैशाली क्विंटल 44 750 3250 2000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 33 1500 1500 1500